Åpning av Aktivitetsparken

Stor åpningsfest på Kolbotn i går med alt av stort og smått som kunne rulle og gå! Parken heter fra nå av Pyramiden! Regnet satter litt demper på startstemningen, men oppvisning med luftige triks kom igang når sola kom fram og skaterne fikk fram koster og naler for å tørke opp. Fritjof, som har stått for design av skateparken, kommenterte triksene over høyttaleren med en innføring i historikken og skateingens opprinnelse fra California innimellom avbrutt av treseksti, backside, frontside,oiii, wow, grind, rail, flybox og mange andre uttrykk som kommer til å bli nevnt hyppig på Kolbotn framover. Stor stemning for Kolbotns nye attraksjon og masse aktivitet i hele parken. Til og med støyskjermen ble brukt til fysiske aktiviteter!