Byplan for barn

I marsutgaven av Arkitektnytt ble Oda Bjerva intervjuet om egen masteroppgave; Barnas byromsnettverk på Grønland og Tøyen i Oslo. Oppgaven undersøker muligheten for å etablere et sammenhengende nettverk av byrom for barna på Grønland og Tøyen, og understreker viktigheten av å planlegge byen for barna. Oppgaven argumenterer for bruken av bynatur for å kunne legge til rette for variert aktivitet.

Nå er Oda ansatt hos oss, og vi er glade for å kunne få et innblikk i dette arbeidet.  

Les intervjuet her: Byplan for barn | arkitektnytt.no