Godt Nytt år med nye folk

Vi ønsker alle et godt nytt år og går fatt på året med mange spennende prosjekter! Vi gleder oss over å ønske velkommen til nyansatte Brita Høyesveen med 6 års erfaring fra Oslo kommune, Bymiljøetaten og gjensyn med Johanne som er tilbake fra fødselspermisjon. Med det står vi rusta til å påta oss flere større oppgaver i året som kommer :)