«Midlertidige byrom gir permanent suksess»

Vår dyktige student-medarbeider Andrea Haave Jenssen publiserte i Aftenposten sist fredag en svært aktuell og interessant artikkel om temporære landskapselementer i byrom.

Hun blir ikke overrasket om det snart opprettes et statlig organ som får ansvar for å legge til rette for slike midlertidige tiltak!

 

«Det kan se ut til at temporære byrom er framtiden. Klimaforandringer, overvannsproblem, flytting og demografiske endringer som økende antall eldre og flyktningkrisen vil være faktorer som legger tungt press på en utvikling mot en stadig mer tilpasningsdyktig og robust by som takler den framtiden vi er på vei inn i. Midlertidig bruk av urbane rom er med på å bringe oss et steg nærmere denne robuste fremtidsbyen vi er avhengige av å skape»

 

Les mer her