Nyansettelser II - i 2012

Studenter er en bra ting for bar bakke og for tiden har vi svært god nytte av hele 3 studenter. Emilie Dahl Gullberg studerer ved AHO og jobber nå heltid for oss fram til jul. Emilie har vært hos oss siden påske og har allerede vist seg som en svært flittig og dyktig assistent. Even Reinsfelt Krogh studerer på 4. året ved UMB og har vært hos oss på heltid i sommerjobb siden mai. Han vil fortsette som deltidsansatt i studietiden framover.