Nytt prosjekt - Haugerudparken

bar bakke har fått et flott prosjekt med detaljprosjekteringen av Haugerudparken. Vi har valgt å tilby et spennende skjøtselskonsept i samarbeid med vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzenberger som vil omvandle den tette skogen som er der idag til en robust park som skal tåle intensiv bruk og bli en attraksjon for nærområdet.

Vi fikk jobben takket være en overbevisende oppgaveforståelse av vår metode for å forvandle en krattskog til park med nennsom hånd og over lang tid!