Resirkulert landskapsarkitekt

I bar bakke kombinerer vi vår fagkunnskap med sosial og økonomisk ansvarlighet, og er heldige å ha flere dyktige ansatte på laget som brenner for stadig utvikling innenfor faget. Den 8. juni publiserte Arkitektnytt en artikkel der Even Reinsfelt Krogh, landskapsarkitekt hos bar bakke, uttaler seg om gjenbruk i landskapsarkitekturen. Even skrev master om temaet i 2014, og har fortsatt å engasjere seg for temaet senere i arbeidslivet.

"Miljømessig, økonomisk og sosialt. Krogh mener de miljømessige gevinstene ved gjenbruk framstår som åpenbare. Dette gjelder fordi man slipper å produsere nye materialer, men også fordi man slipper å deponere dem etterpå. Det å frakte vekk tunge materialer i lastebil og tog innebærer en betydelig miljøkostnad. Han mener imidlertid at denne type argumenter ikke vinner fram, med mindre krav om gjenbruk blir klart definert allerede i oppstartsfasen. Han mener det bør være landskapsarkitekters rolle å definere disse kravene."

Les hele artikkelen på nettsiden til Arkitektnytt!