Sandvika fjordpark

Sandvika fjordpark omtales  i Budstikka 22. oktober. Status for vår del er at skisseprosjektet er levert og vi avventer politisk behandling før forprosjektet starter opp. Budstikka fikk ikke helt med seg skisseprosjektet og resultatene derfra, men vi ser fram til at det også får oppmerksomhet fra Bærums befolkning. Her er en forsmak.