Seier på Sommerlyst Skole

bar bakke har sammen med Filter arkitekter og Econor vunnet parallelloppdraget (med totalentreprise) for Sommerlyst skole i Tromsø!

Vi er veldig glade for seieren og slår oss på skulderen for vel gjennomført arbeid! Vi la ned mye jobb i konkurransen og det er en god følelse å få melding om at juryen er overbevist om at vi har det beste prosjektet!

Sitat fra evalueringen: Skolelyst,(...), gir en helhetlig og god besvarelse på en utfordrende oppgave. 
...

Ett prosjekt, Skolelyst, peker seg ut fordi de har brukt terrenget aktivt i sin utforming av anlegget.
...

Skolelyst bruker terrenget positivt, og oppnår dermed solfylte, attraktive og rasjonelle uterom

Omtale: 

kommunens nettside

Nordlys - Nye Sommerlyst