Sørenga byggetrinn 4 nominert til Oslo bys arkitekturpris

LPO arkitekter, Grindaker landskapsarkitekter og Bar Bakke har blitt nominert til Oslo bys arkitekturpris 2014. 

"Oslo bys arkitekturpris er en årlig kommunal hederspris som gis bygg eller landskapsanlegg som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet. Kriterier for tildeling Oslo bys arkitekturpris 2014 kan gis til alle typer byggverk og anlegg innenfor bygrensen. Byggeprosjekter må være fra 2013, landskapsprosjekter fra perioden 2009-2013"

Les mer på Arkitektnytt: http://www.arkitektnytt.no/arets-oslo-bygg

Sørenga byggetrinn 4 er nominert til Oslo bys arkitekturpris