Studietur 2013

Medstrøms Rhinen på to hjul

bar bakkes studietur gikk i år fra Köln via Düsseldorf til Düisburg fra 23. - 25. mai. På sykkel. Framkomstmiddelet var en ubetinget suksess og vi har allerede vedtatt at framtidige studieturer skal foregå med sykkel som premiss. Raskt kom vi oss gjennom byene, fløt rolig gjennom boligområdene og på dikene langs jordbrukslandskapet i mellom. God tid til å stoppe og god tid til å spise godt (og smake på det lokale brygget). Høydepunktet for de fleste var Landschaftspark Düisburg-Nord som etter snart 20 år begynner å bli en moden park der landskapet virkelig har tatt grep inn over den massive og nærmest groteske industristrukturen.