Velkommen Mona!

Bar bakke gleder seg over at Mona Øverby har kommet inn i teamet vårt!
Mona startet hos oss 1.mars, etter å ha vært litt innom offentlig saksbehandling og et mindre arkitektkontor i Oslo. Hun ble uteksaminert fra Ås NMBU 2014, der masteroppgaven omhandlet fysisk aktivitet og friluftsliv i et folkehelseperspektiv. Med støtte i hennes engasjement for alles fysiske form og helse, er nå bar bakke påmeldt årets Holmenkollstafett! Vi grugleder oss….