Støydempende materialer og beplanting som fanger både støv og støy, må til når barn og unge med hang til klatring og kult på hjul får sin nye park i trafikkbelastet strøk på Kolbotn. 

Unge skatere, BMX-syklister, inlinere og klatrere i Oppegård har lenge hatt behov for et sentralt anlegg for sine aktiviteter. ’Juletretomta’ på Kolbotn er sentrumsnært og lett tilgjengelig for ungdommer fra hele kommunen. Stedets unge har selv vært med på å velge tomta, der den ligger klemt mellom svært trafikkbelastede veier.

Underveis i arbeidet med parken har vi vurdert stedets egnethet både i forhold til  egenstøy i anlegget, støyforurensning til boligene rundt og utslipp fra biltrafikken. Avbøtende tiltak har vært å senke anlegget og skjerme det, beholde kolle og forsterke vegetasjonsmassen rundt parken. Materialvalget gir ikke bare mer støysvak park, men letter også stellet av aktivitetsflatene.

Skjermveggene av tre bekles med klatreplanter, som hjelper til med å fange opp svevestøv fra biltrafikken i de deler av året aktivitetsplassen er i bruk.

Den fete skatearenaen er designet av en av Norges mest erfarne på området, Fritjof Krogvold (Skatelogic), mangeårig skater og skateparkdesigner. Fritjof har tegnet tilsvarende arenaer i mange norske byer, og anlegget byr på elementer for både erfarne og nybegynnere. Alle former for hjul-akrobatikk får sine utfordringer i parken.

Den store grana, som kommunen lyssatte hver desember og som har gitt tomta sitt folkemunnenavn, røyk i byggeperioden. Den som lever får høre hva parken – nå uten julegran – blir hetende i dagligtale på Kolbotn. På åpningen fikk den navnet Pyramiden.

Ansvarlig Ansvarlig søker og ansvarlig LARK

Prosjektgruppen:
RIB Haug & Blom-Bakke as
RIV Union Consult Boro VVS og Miljø as
RIE Foyn Consult as
RIA Brekke & Strand as
Skate Skatelogic
ARK BA-arkitekter

Sted

Kolbotn sentrum, Oppegård kommune

Byggherre

Oppegård kommune v/Anne Hindklev Hamouni

Omfang/ kostnad

2.400 m2 opparbeidet areal / 12 mill entreprisekostnad

Status

Forprosjekt. Detaljprosjekt 2013.