Prosjekter / Skole og barnehage / Bleikerfaret barnehage

Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten

Bleikerfaret barnehage

Eik til besvær - og nytte. Både tobeinte og seksbeinte ivaretas

Når det må felles fredete eiketrær krever det detaljerte utomhusplaner allerede i reguleringsfasen – selv om Asker kommune skal bygge på egen tomt, og selv om området har en robust eikebestand.

Døde og hule eiketrær er tilholdssted og matfat for et sensasjonelt antall biller og insekter. Vi snakker om hundrevis av arter - som er beskyttet i lovs form.  Vårt grep i så måte er derfor at de to eikene som må felles for å gi plass til bygget, parteres og legges ut som klatre- og balanseapparater. Til glede og nytte både for både seksbeinte og tobeinte småkryp.

Barnehagen i Bleikerfaret skal huse 118 barn og har hatt som forutsetning at utearealene må tilfredsstille normen om «brukbare» arealer, samt at de utearealene med universell utforming spesielt skal tilpasses barn med mulitfunksjonshemminger.

Utearealet som skal tilrettelegges med fallunderlag er for det meste konsentrert rundt barnehagebygget. Siden det har vært lagt stor vekt på bevaring av vegetasjon er det forsøkt gjort minst mulig terrengendringer rundt trærne som ønskes bevart. I skråningen mot vest etableres en rundløype/oppdagelsessti med stubber, steiner, balansestokker og buskas.

Sted

Asker

Byggherre

Asker kommune

Status

Regulering