Prosjekter / Næring og institusjoner / COOP hovedlager

status juni 2023? Slik det skal bli
snart ferdig - november 2013
snart ferdig - november 2013
snart ferdig - november 2013
snart ferdig - november 2013
snart ferdig - november 2013
snart ferdig - november 2013
coop panorama
Orthofoto - Kilde: Norge i bilder
oversiktsperspektiv fra 3D-modell
fugleperspektiv
Utsnitt av støttemur - Hallingtorv GrønnMur

COOP hovedlager

Naturen slår tilbake

Når trailerne om et tiår eller to skal levere eller hente varer på COOPs nye hovedlager ved Gardermoen, har naturen overtatt i alle ytre områder – igjen!

COOPs nye hovedlager på Østlandet er et digert næringsbygg med en grunnflate på 51.000 m².  Tomta langs E6 er på totalt 192 dekar med 71 daa kjøre- og parkeringsareal og 70 daa grøntområder.

Området, som er regulert for næringspark, har svært verdifulle sandforekomster i grunnen. De drivverdige massene fjernes. Dette medfører at tomtene blir liggende nedsenket i forhold til veianlegget. Før hele området er utbygget og et sammenhengende overvannsystem for oppsamling er på plass, må de enkelte eiendommene fordrøye og infiltrere alt overvann på egne arealer. Ved store nedbørsmengder er det tilrettelagt for oppsamling av inntil 3 m dype dammer med overvann.

Det ytre grøntanlegget, som omfatter alt av skråninger og områder for oppsamling av overvann, opparbeides som grasbakke og skal ikke klippes. Dermed kan trær og busker naturlig innvandre over tid.

Arealene nærmest bygget vil bli klippet og flatene brutt opp av grupper av trær.

Sted

Gardermoen Næringspark, Jessheim

Byggherre

GSE Norway AS COOP v/Thomas Brunet

Arkitekt

AK83 og Astrup & Helleren arkitekter v/Lars Henrik Gaarder

Omfang/ kostnad

141 daa opparbeidet areal

Status

Under opparbeidelse 2013. Totalentreprise