En relativt flat og smal tomt med ryggen til en bratt skrent, front mot vei og urørt skog på sidene, bereder grunnen for å følge Espiras ønsker om kontakt med nærmiljøet og minst mulige stengsler.

Barnehagedriveren Espira drifter et søttitalls barnehager i Norge, og sentralt i deres pedagogiske profil er at de skal «synliggjøre barnehagens geografiske beliggenhet (…) og barnehagens tilknytning til nærmiljøet».

Den åtte mål store tomten har blandingsskog som bevares så langt som mulig. I nord og sør fortsetter skogen utenfor tomten og her avgrenses ikke barna av gjerder. Derimot blir det gjerde mot vei og mot bratt skrent bak, for å hindre at de små tester klatreferdighetene under farlige forhold. Bak barnehagen utnytter vi terrengets naturlige stigning mot skrent til et amfi med trapper på siden.

Utearealet er sammenhengende rundt hele bygget, men lekesonene med klassiske lekeapparater vil bli plassert nær bygget mot øst og vest. I uteområdet er det tatt hensyn til alle med både hevede og lave sandkasser og vannlek,

Skogen i sør bevares og vil bli anvendt til naturlek med universelt utformede grusstier. Det etableres trinnfrie adkomster til alle lekeapparater på hele området.

Alt fast belegg rundt barnehagen er universelt utformet. Utomhus har taktile flater i form av beleggsskifte og kontrastfarger. 

Sted

Nykrike, Horten

Byggherre

Espira barnehager

Status

Rammesøkt