Prosjekter / Bolig og hage / Fernandas hage

Som en del av videreutviklingen var det et ønske å fylle opp denne grøften. Oslo kommune godkjente forslaget.
Skissert løsning for grøntanlegg etter utfylling av grøftegrop.

Fernandas hage

Strandkantidyll langt fra fjorden

Oppdraget med en av Oslos mest soleksponerte tomter, inntil Akerselva i Nydalen, ble en rydde- og oppstrammingsjobb av en sjelden idyll.

Fernandas hage engasjerte bar bakke til utomhusplanlegging, og sameiet har fortsatt samarbeidet med oss for å videreutvikle tomta og tilknytning til elva.

Beboermassen er preget av småbarnsfamilier, og sameiet ønsket mer barnevennlige og differensierte, brukbare arealer. Utfordringene etter byggeperioden var flere:

  • skille klarere mellom private hager / terrasser og fellesarealer på bakkeplan
  • differensiert beleggsbruk 
  • tomtegrensen mot et smalt friområde og gangvei på østsiden av Akerselva går i bunnen av  av en bred grøft/grop, som begrenser naturlig tilgang til friområdet og elva.

Sameiet fikk i stand en viktig avtale med Oslo kommune om oppfylling av grøftegropa, og dermed kan det foretas et grep med å anlegge flatere arealer både på egen tomt og friareal, og knytte disse an til hverandre på en ny og bedre måte. Samtidig ble det rom for flere fellesplasser tilrettelagt for opphold med sitteplasser.

Private arealer og  fellesarealer med grønt og gangsoner er skilt fra hverandre med bøkehekker. I på vente av at hekkene skal vokse seg til vil noen av de mest utsatte private arealer kunne skjermes ytterligere med enkle skjermvegger. Det er anlagt flate og åpne, graskledde områder for lek og soling.

 

Sted

Nydalen, Oslo

Omfang/ kostnad

2 mill.

Status

Bygget