Prosjekter / Næring og institusjoner / Grefsenlia

Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Grefsenlia - den hemmelige hagen

Grefsenlia

Jacuzzi med utsikt

Med fantastisk utsikt over hele Oslo er vårt hovedgrep for Grefsenlia å lage et sammenhengende uteoppholdsareal, inkludert bademuligheter på trebelagt fellesterrasse.

Grefsenlia bo- og behandlingssenter ligger høyt oppe på Grefsen som en sammenhengende bygningsstruktur på langs i åssiden. I bakkant av bygget fortsetter åsen å stige. De fleste beboere har tilgang på store terrasseareal vendt ut mot utsikten. En avdeling ligger vendt østover og har et eget terrasseareal vendt ut mot baksiden av bygget.

Fra det sammenhengende uteoppholdsområdet beholdes ganglinjene fra veien og ned som i dag, med mindre justeringer.

I forslaget er det lagt vekt på å skape et variert grøntanlegg, som er vakkert og har årstidsvariasjon. Anlegget skal ha flere skjermede sitteplasser, felles terrasse med mulighet for basseng eller jacuzzi og en plenflate for opphold og bruk. I tillegg beholder vi en større flate nede i øst for de store anledningene hvor både beboere og ansatte er sammen. Grefenlia - den hemmelige hagen, er ett mulighetsstudie og forslag til rehabilitering av Grefsenlia bo -og behandlingshjem. Forslaget går ut på å skape et variert grøntanlegg, som er vakkert og har årstidsvariasjon. Anlegget vil ha flere skjermede sitteplasser, felles terrasse med mulighet for basseng eller jacuzzi, og en plenflate for opphold og bruk. I tillegg beholdes en større flate nede i øst for de store anledningene hvor både beboere og ansatte er sammen.

Status

Mulighetsstudie 2012