Grønvoll plass legger til rette for lengre opphold og gjennomfart fra den nærliggende skolen til Fyrstikktorget. Det etableres et grøntbelte som kobler plassen til nærliggende grøntarealer ved boligblokkene og ivaretar hånteringen av overvann. Høy kvalitet på materialer og detaljutforming.

Det private gårdsrommet i forbindelse med boligblokkene er etablert som et grønt, sammenhengende rom med felles lekeplass og opphold. Utformingen ivaretar overvann, sykkel-parkering og enkel adkomst for beboere og besøkende via flere åpne, felles gangsoner. Bilparkering er etablert under størsteparten av fellesområdet i garasje. Store, frodige takterrasser med vegetasjon, pergolaer og møblering i treverk er tilgjengelig for alle beboerne.

Sted

Oslo

Byggherre

Constructive Development AS

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Mona Kramer Wendelborg, Kjersti V. Håbjørg, Evi Ntini, Johanne Boegh Slemming

Arkitekt

Arcasa

Omfang/ kostnad

4900 m²

Status

Ferdigstilt 2018