Selv i kjølige og relativt solfattige Norge har vi innbyggere som foretrekker skyggen. Det var ett av premissene for rehabiliteringen av Haugenstua senter på Oslos østkant.

Med rehabiliteringen ønsket OBOS å endre senteret fra å være et sted der folk stort sett gikk gjennom og forbi, til et fungerende lokalsenter, med økt handel og der brukerne i større grad også oppholdt seg. Området skal fremstå som inviterende med flere områder tilpasset uformelt opphold – lek og samvær for den lokale befolkningen, med sittegrupper, en uteservering, nytt basseng på torget og et større lekeareal.

Med kulturell bakgrunn fra land der skyggen er det eneste levelige sted, søker man gjerne sval skygge i Norge også - selv om sola ikke er like skarp og brennende her. Derfor skal eksisterende rogn erstattes med oppstammede trær som gir solavskjerming på fine dager, og opprettholder sikt samtidig som det skjermer brukerne mot innsyn fra tilliggende bebyggelse.

Avvanning av torggulvet må håndteres på tomta, i tråd med nye føringer for overvannshåndtering fra Oslo kommune. Grunnen her er tett leire og det har derfor vært nødvendig å etablere egne regnbed. Vannet ledes med fall på plassen og i renner mot de lavereliggende grøntområdene/regnbedene med planter som kan stå med tærne i vann, som ulike iris, bregner og prydgress.

Det er vektlagt å skape gode og oversiktlige ganglinjer og samtidig gi torgplassen et ansiktsløft.

Grøntområdet i vest skal ha en parkmessig karakter med enkeltstående større trær og åpne plenområder. Det skal legges vekt på årstidsvariasjon. 

Sted

Oslo

Byggherre

OBOS

Omfang/ kostnad

4 mill

Status

Bygget