Prosjekter / Næring og institusjoner / Hoffsveien 1

Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
utekantiner

Hoffsveien 1

Delprosjekter ­- til slutt en helhet

Nederst i Hoffsveien ligger et konglomerat av næringsbygg. Rehabiliteringen av Hoffsveien 1 ble likeledes utført konglomerataktig som delprosjekter og pågikk over flere år.

bar bakkes oppgaver kan kort sammenfattes slik:

  • Universell utforming i inngangssonene
  • Opprydning av parkering
  • Etablering av sykkelparkering
  • Etablering av grønt ved innganger og opp langs bygg
  • Opprusting av stiforbindelsen langs Hoffselva
  • Ny møblering for utekantiner
  • Sandvolleyballanlegg

Bygningene eies av Storebrand og leies ut til ulike firmaer. Etter rehabiliteringen framstår næringsbyggområdet som tidsriktig og knytter seg fint an til omgivelsene.

Sted

Skøyen, Oslo

Byggherre

Storebrand

Omfang/ kostnad

2.000.000 eks mva

Status

Ferdig i 2009