Prosjekter / Bolig og hage / Hoffsveien 6, 8 og 12

Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg

Hoffsveien 6, 8 og 12

Farge og tekstur

Bambus, bøk og humle er brukt for å gi farge og tekstur til hageanleggene og skillene mellom fellesarealer og private terrasser i Hoffsveien på Skøyen.

Boligprosjektet i Hoffsveien består av tre boligblokker sentrert om et felles gårdsrom. Gårdsrommet har adkomst fra øst og lekearealet med huske og sandkasse er plassert i vest. Et større, samlende plenareal er lagt inn som en bred kile fra sør.

Alle leilighetene i 1. etasje har utgang til privat terrasse på terreng, som er skjermet med hekker av bøk. Ellers har det vært viktig å få inn vegetasjon på vertikale konstruksjoner – derav pergolaen i vest. Den er beplantet med humle som etter hvert vil dekke konstruksjonene. Humlen er en svært herdig og aggressiv staude som egner seg godt til skjerming i urbane miljøer.

Relativt store asfalterte overflater setter krav til god avrenning, og vannrennene er anlagt med stein.

Sted

Skøyen i Oslo

Byggherre

Eiendomsspar v/Jon Kaasa

Arkitekt

Arcasa arkitekter

Omfang/ kostnad

1,2 mill kr

Status

Ferdigstilt