Innovativtog elegant design følger Mieleproduktene. Ikke overraskende da at  hele inngangsetasjen i det nye Mielebygget i Asker er et eneste digert showroom, og at landskapsprosjektet drar feelingen fra showroomet ut i friluft foran inngangen.

Mieles nye hovedkvarter i Norge ligger som en langstrakt kloss inntil E18 og er – ufrivillig vil vi tro – landets flotteste støyskjerm. I tråd med Mieles designfilosofi er det valgt solide og bestandige materialer godt avstemt til hverandre, både inne og ute. Utstillingsområdet i MieleCenter er åpent for publikum.

Landskapsprosjektet omfatter i tillegg til adkomstplass ved hovedinngang, også varelevering, parkering for kunder og ansatte, uteoppholdsplasser for ansatte både i åpent atrium inne i bygget og ute langs Nesbruveien.

Overvann infiltreres og fordrøyes på egen tomt.

Sted

Nesbru, Asker

Byggherre

Miele

Arkitekt

Kritt arkitekter

Omfang/ kostnad

7,5 daa/ 4 mill. kr

Status

Ferdigstilt 2012