Rådhusbrygge 2 åpnet igjen den 23 november 2017, etter å ha gjennomgått en større renoveringsprosess. Funksjonen som kai for rute- og turistbåter er opprettholdt, og lagerbyggene er bevart. Vi ønsket at kaia skulle være en plass for fiskerne og tilskuerne, og sørge for at en enkelt attraksjon på hver pir skal gi rom for lek og bruk av både barn og voksne.

Sted

Rådhusbryggene, Oslo

Byggherre

Oslo Havn KF

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Kjersti Vallevik Håbjørg, Knut Hallgeir Wiik, Even Reinsfelt Krogh

Omfang/ kostnad

380.000,-

Status

Ferstigstilt våren 2018