Strandrug vaier i vinden
Jacuzzi med utsikt
Naturen slår tilbake
Showroom som starter utendørs
Sansehager og skjermede atrium
Norges første passivhus næringsbygg
Delprosjekter ­- til slutt en helhet
Kaipromenade og adkomst