Prosjekter / Næring og institusjoner / Kamfjordhjemmet

hovedadkomsten med blåregn
blåregn er brukt som klatreplante for hagen og trives godt i gårdsrommet
fra kantina ser man ut på det nordlige gårdsrommet
sommerfuglbuskene også karakteristisk for hagen og står fint på sensommeren

Kamfjordhjemmet

Sansehager og skjermede atrium

En fantastisk testamentarisk gave til Sandefjord kommune, i form av en 12 daa stor tomt, er konvertert til sykehjem med sansehager, skjermede atrium og lune stier for eventyrlystne beboere.

Tomten til Kamfjord sykehjem ligger høyt, med storslått utsikt ut over Mefjorden.

De terrengmessige utfordringene med nordsørgående rygger av oppstikkende fjell, og flere enorme eiketrær, la en spennende ramme om prosjektet.

Eiketrær med kronediameter opp mot 20 m er beholdt i ytterkant av tomta for å sikre at bygget – i alle fall i sommerhalvåret – oppleves mot en grønn silhuett der det ligger på toppen av bakken.

Bygget står med tre etasjer mot vest, slik at terrenget mellom fløyene demmer opp  terrenget og lager avskjermede atrier. Det er lagt dekke av mørk tegl i atriene for å sikre planhet i gangarealene.  Teglbelegget brytes opp av en serie opphevede plantefelt med blomster, urter og bær i skjønn forening. Atriene er avstengt for å sikre at beboerne kan oppholde seg ute uten direkte tilsyn.

I forbindelse med utgangen fra underetasjen er det etablert en gangsti som forbinder mindre utsiktsplasser, et lekeområde og et parkmessig opparbeidet område med variert vegetasjon. Vegetasjonen er valgt ut med henblikk på opplevelse av duft og farge. Dette området er også avstengt med port.

Prosjektgruppen utarbeidet en egen sjekkliste for universell utforming for å sikre et godt tilrettelagt anlegg for demente og pleietrengende beboere.

Sted

Kamfjord i Sandefjord kommune

Byggherre

Sandefjord kommune

Arkitekt

Cowi, Larvikkontoret

Omfang/ kostnad

3 mill. kr

Status

Ferdigstilt 2010