Ett av de tre borettslagene på Keyserløkka skulle rehabilitere fasader – og dermed var det duket også for rehabilitering av parkanlegget, gangveien og lekeområdet rundt den klassiske blokkbebyggelsen fra 50-tallet.

Som oppvarming ble bar bakke bedt om lage utkast til en helhetsplan for uteområdene på Keyserløkka. Med bakgrunn i de originale landskapsarkitekt-planene laget vi et håndtegnet skisseutkast som hensyntok funksjoner man ikke vektla i særlig grad i etterkrigsårene:

  • Avfallshåndtering
  • Sykkelparkering
  • Aktivitetsgate
  • Fellesområder for hver blokk
  • Parkering
  • Avfallshåndtering
  • Skjermende beplantning

For bar bakke er denne jobben et godt eksempel både på hurtig og skissemessig respons på en relativt omfattende oppgave, og på hvordan raske ideer kan danne solid grunnlag for videre bearbeiding.

PS: Byantikvaren strøk resolutt bebyggelsen på Keyserløkka fra den gula lista da beboerne gjennom innbyggerinitiativ fikk tillatelse til å utvide balkongene.

PS2: Selv ble vi vippa av pinnen da en av våre partnere, som den gang var beboer på Keyserløkka, erklærte seg selv inhabil og terminerte bar bakkes videre arbeid med prosjektet.

Sted

Keyserløkka, Oslo

Byggherre

Keyserløkka Nord borettslag

Omfang/ kostnad

25.000

Status

Mulighetsstudie / skisseprosjekt