Røyken kommune ønsker en høy utnyttelse av tomten i Kirkealleen 116-138, men er samtidig opptatt av uteområdenes kvalitet.

Reguleringen langs Kirkealleen er starten på et høyere og tettere Slemmestad.  Nærheten til Oslo og kommunikasjonen på fjorden gjør området til en vekstsone og knutepunkt hvor fortetting er sentralt.

Utbyggingen skal ivareta beboerne og området og det er stilt høye krav til utvikling av kvartalslekeplasser og gangforbindelser på tvers av bebyggelsen. I rekkefølgebestemmelsene inngår samtidig opprusting av skolegangvei langs elven og broforbindelse over til nærmeste barneskole.

 

Sted

Kirkealléen 116-138 Slemmestad, Røyken kommune

Byggherre

Uranienborg Utvikling

Arkitekt

AK2 arkitekter

Status

Grunnlag/illustrasjon til reguleringsplan, under arbeid