Torget i Larvik har åpnet seg opp og har gjenoppstått som samlingspunktet for byen med alle bakkene. Nå har torget fått  en åpen og inviterende utforming der alle kan fritt ferdes over torget på kryss og tvers eller sette seg ned i ett av de mange trappetrinnene.

Torget, med underliggende parkeringsgarasje fra 1990, ble utformet i tråd med Larviks stolthet nummer én - larvikitt - og er et utstillingsvindu for den lokale steinindustrien i belegg og kunstnerisk utforming.

Nå har deler av kunstveggen fått vike for et nytt trappeamfi som åpner opp torget der man tidligere måtte gå rundt. Den nye trappa er også av larvikitt – selvfølgelig – og bearbeidet lokalt. Trappa er formet som et bueslag som bringer videre den sirkulære utformingen av torget og samtidig gir plass til uteservering og en trinnfri forbindelse mellom øvre og nedre nivå av torget. Belegg i rampa og arealer inne på torget er gjenbrukt larvikittstein fra torget og fra de gamle trinnene.

Larviks stolthet nummer to er bøkeskogen og den er også representert på torget med en lekeskulptur av et bøketre. Treet er prosjektert og bygget av Monstrum etter en tegnekonkurranse blant barnehagebarn i Larvik

Den nye belysningen leder folk gjennom amfiet enten man velger å gå i gode trinn eller på skrå i rampa som skjærer gjennom amfiet. Lysanlegget fra Louis Poulsen har gitt torget et viktig løft og gjør torget til et godt sted å være også i mørketida (se også prosjektpresentasjonen til Lois Poulsen

Prosjektet var en totalentreprise og ble utarbeidet i tett samarbeid med anleggsgartnerne Aakerholt Steen & Lund

Sted

Larvik Torg, Larvik kommune

Byggherre

Larvik kommune v/Ingerid Heggelund

Omfang/ kostnad

850 m² opparbeidet areal / 4 mill entreprisekostnad

Status

Ferdigstilt 2015