Lilleslottet barnehage ligger på en tomt preget av fjell i dagen, mange store trær og en bratt skråning. Man legger raskt merke til at barna setter pris på å leke i det frodige landskapet der de løper rundt blandt de høyreiste gran- og furutrærne. Vegetasjonen byr på ly fra solen på varme sommerdager og nedfalne kongler blir en del av barnas lek. Hovedgrepet vårt består i å utnytte de flotte svabergene og trærne, samt å utnytte skrenten til spennende klatrenett. Ved å unngå store inngrep har vi bevart det karakteristiske landskapet på Romsås men på samme tid skapt gode muligheter for variert lek og utfordinger gjennom god tilrettelegging. Vi ønsket en enkel utforming og oppnådde dette gjennom enkel materialbruk med solide materialer som er lette å tilpasse og som tåler bruk og slitasje. 

Sted

Romsås, Oslo

Byggherre

Omsorgsbygg, Oslo

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Kjersti V. Håbjørg og Daniel Ewald

Arkitekt

Bjerg arkitektur AS

Omfang/ kostnad

NOK 470 000

Status

Under bygging, ferdigstillelse 2018