Prosjekter / Bolig og hage / Marienfryd borettslag

Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten

Marienfryd borettslag

Grønn profil og gul sol

Det blir lekeareal med bølgende plener og overvann i grønne kasser, tilpasset boligprosjektet med grønn profil i hjertet av Tidemannsparken på Ensjø.

Sentralt i Tidemannsparken står Narvesenbygget. Tidligere huset det Narvesenskonsernet men er i dag ombygget til 81 leiligheter. I tilknytning til høyhuset er det bygget blokker på opp mot seks etasjer rundt to sentrale gårdsrom.

Prosjektet har en gjennomført og nøktern beleggsbruk med markeringer av hovedinnganger og de mer offentlige arealene i sør. Boligprosjektet har en grønn profil med håndtering av overvann i grønne kasser og private hager for alle beboere i 1. etasje. Fellesrommene er svært romslige med gode solforhold. Det er lagt opp til felles lekeareal og grønne, bølgende oppholdsplener.

Sted

Ensjø i Oslo

Byggherre

Veidekke AS

Arkitekt

LPO arkitekter

Omfang/ kostnad

23 daa / 14 mill.

Status

Byggetrinn 2 er i ferd med å ferdigstilles. Resterende byggetrinn 3-6 er under bygging/prosjektering.