På en stille furukolle på Lambertseter skal eksisterende Marmorberget barnehage rives og oppføres påny. Tomten er beriket av større, eksisterende trær der man kan finne ro i skyggen eller leke under de brede trekronene. Flotte natursteinsformasjoner og bergknauser bevares og fungerer som spennende lekelandskap som på samme tid ivaretar plassens stedsegenhet. Barnehagen får fleksible sitteelementer i Jarrah, store arealer tilrettelagt for sandlek og et huskeområde med himmelblå gummiasfalt.

Sted

Lambertseter, Oslo

Byggherre

Omsorgsbygg, Oslo

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Kjersti V. Håbjørg, Daniel Ewald

Arkitekt

Enerhaugen Arkitektkontor AS

Status

Under bygging 2018