På Mellom-Nes skole skal en midlertidig paviljong plasseres på dagens ballbanen. Dette betyr opprusting av dagens grusplass og et nytt midlertidig lekeanlegg.

Mens askerbøringene venter på den nye barneskolen på Landøya må Mellom-Nes utvides med paviljong, som trolig blir tatt i bruk av tredje og fjerde trinn.

Vår mulighetsstudie dekker både situasjonen rundt de midlertidige behovene og en fremtidig permanent opprusting og ombygging av hele skolegården.

Skolen ligger i den gamle eplehagen til Mellom-Nes gård, og vår oppgave har vært å gi mer liv og fart i et område relativt fattig på utomhus-kvaliteter. Vi har i mulighetsstudiet lagt vekt på tilgjengelighet og forbedring av trafikksituasjonen rundt levering/henting. I tillegg er skolegården gitt et ansiktsløft.

Basert på mulighetsstudiet er det utarbeidet et todelt kostnadsoverslag. Del 1 omfatter nedre deler av skolegården og arbeidene som skal gjøres i forbindelse med byggingen av paviljongen. Del 2 omfatter resten av skolegården, samt utbygging av en kiss&ride parkering lagt langs Nesveien. Herfra blir det slak adkomst ned til hovedinngangen ved skolen.

Arealet som inngår i mengdeoppsettet er på ca. 10 daa, inklusive deler av parkeringsutvidelsen i Nesveien.

Ansvarlig Landskapsarkitekt

Sted

Mellom-Nes, Asker

Byggherre

Asker kommune

Status

Mulighetsstudiet