Trangt, og ikke mye spillerom, men tilgjengelighet og overvannshåndtering må likevel løses.

Eiendommen ligger mellom Østre Aker vei og T-banen med adkomst via felles privat vei langs T-banen. Eiendommen er ikke bebygget men brukes i dag til lagringsplass.

Til denne rammesøknaden er det førts og fremst tilgjengelighet til bygningen som er prosjektert.

Overvann fra terreng skal håndteres i den smale grøntsonen mellom bygg og Østre Aker vei, samt i fordrøyningsbasseng under trafikkområdet ved nedre inngang. Alt takvann føres til fordrøyning og infiltrasjon i grunnen.

Grøntanlegget rundt bygningen består av enkle terrengformer i gress med spredt beplantning av solitære trær. Inn mot inngangen etableres plantefelt med et varierende vegetasjonsuttrykk tilpasset årstidsvariasjonen.

Sted

Økern, Oslo

Byggherre

Østre Aker vei 24 AS

Status

Regulering