Mange flotte kvaliteter til tross ­– 30 år etter oppføring var det behov for rehabilitering av uteområdene til Nedre Silkestrå borettslag på Skøyen, Oslo vest. bar bakke utarbeidet ny helhets- og skjøtselsplan.

Nedre Silkestrå består av 13 fireetasjes blokker med til sammen 146 leiligheter, organisert rundt tre tun. Anlegget fra slutten av søttitallet har mange fine opprinnelige verdier, for eksempel rester av eng areal, fra den gangen Nedre Silkestrå var beitemarker under Skøyen gård, og store eiketrær i overgangen mot Øvre Silkestrå.

Havekunsten omtales gjerne som «det langsomme skuespill», men selv om grøntanlegget som ble etablert hadde hatt god vekst, viste det også at «Nedre Silkestrå teater» hadde behov for litt regi. Rekken med lønnetrær var 15 meter høye og stod som en tett vegg mot nord. Buskplantene i fellesområdene stod tett, og private plantinger nådde i enkelte tilfeller helt opp til tredje etasje.

Bar bakke har utarbeidet en helhetsplan som kan kort oppsummeres slik:

  • Oppgradering av grøntarealer
  • Tilpasninger for universell utforming av inngangspartier
  • Forsterkinger og oppgraderinger av fellesarealer
  • Presisering av private arealer

Ett av grepene var å bytte ut et mangfold av private hekker - ulike i type, størrelse og skjøtsel - med ensartet hekk, og dermed definere klarere skillet mellom private og felles arealer og samtidig gi området et enhetlig preg. Valget falt på bøk.

Som en del av oppdraget utarbeidet bar bakke også en detaljert skjøtselsplan for grøntanlegget.

Ansvarlig Landskapsarkitekt

Sted

Skøyen, Oslo

Byggherre

Nedre Silkestrå Borettslag

Status

Forhåpentligvis i full bruk under dugnaden