Mye av preget fra fordums tider utomhus er beholdt når denne rikmannsboligen bygges om til leilighetskompleks.

Oscarsgate 47/49 er en av de klassiske Homansby-villaene fra 1800-tallet, med boligen plassert midt på tomta og forhage mot gata.

Med foreslått utomhusplan vil det bli mindre justeringer av terrengnivå noen steder, som i forhagen mot Oscars gate der terreng skal tilbakeføres til opprinnelig nivå. Dvs heves noe inn mot fasade for å ligge estetisk riktig i forhold til sokkel på bygget.

Det skal etableres ny hekk mot Oscarsgate og det skal fortsatt være plen i forhagen. Det etableres nye plenareal inntil oppholdssoner ved byggets sørvegg. Over nyanlagt P-kjeller i bakgården legges faste dekker av naturstein. Samme belegg skal brukes i adkomstveiene på begge sider av bygget.

Samtlige arealer skal være universelt utformet, både i materialvalg, visuelle kontraster og stigningsgrader. Plantevalg skal gjøres med hensyn til allergikere. Bakgården vil få et grønt uttrykk ved at det bygges en oppholdssone av benker og plantekasser i den delen av bakgården med lengst solinnstråling. Det legges ikke opp til etablering av plasskrevende lekeapparater, men variasjonen i type oppholdsrom og flater inviterer likevel til fri lek og spill. 

Bakgården vil få et grønt uttrykk ved at det bygges en oppholdssone av benker og plantekasser i den delen av bakgården med lengst solinnstråling. Det legges ikke opp til etablering av plasskrevende lekeapparater, men variasjonen i type oppholdsrom og flater inviterer likevel til fri lek og spill.

 

 

Sted

Homansbyen, Oslo

Byggherre

Teleplan eiendom AS

Status

Regulering