Oslo kommune skal bruke 20 milliarder på skolebygg fram mot 2030. En del av kronene ble brukt til et midlertidig skolebygg på Huseby -  for andre skoler som skal rustes opp og trenger midlertidig tilhold et annet sted.

Forsvarets Overkommando på Røa har gått fra militærleir til barnehage, bydelsfunksjoner, kontorer og midlertidig skoleanlegg. Skolene som skal inn midlertidig vil variere i elevantall, alderssammensetning og i hvordan de transporteres til og fra skolen. Adkomst med buss og bane varr derfor en viktig faktor ved valg av lokasjon.

Skolegården er planlagt ut fra at de yngste elevene oppholder seg på den sørlige delen av anlegget og de eldste elevene på den nordlige delen. Det er lagt vekt på gode sitte-og oppholdskanter fremfor et stort antall lekeapparater. Sittekanter av uimpregnerte Jarrah-sviller omrammer åpne, generelle flater for ballspill og annen aktivitet som krever plass og faste dekker.

Sittekantene utvides enkelte steder til sitteflater der elevene kan ligge eller sitte sammen i mindre grupper. Et større sitteamfi er anlagt i en naturlig forsenkning i terrenget, vendt mot vest. Et et leskur er bygget over den minste av plassene.

Nedsenkede avfallscontainere er plassert ved adkomsten/ eksisterende parkeringsplass.  Anlegget er planlagt med tanke på at det skal være lett å finne frem og at de ulike sonene for bruk fremstår tydelige. Det er tenkt naturlige ledelinjer fremfor kunstige.

Sted

Sørkedalen, Oslo

Byggherre

Høegh AS

Arkitekt

MAP arktiekter as

Status

Ferdigstilt