Øvre Åsgården er en del av et sammenhengende og levende jordbrukslandskap som ligger på toppen av raet langs Oslofjorden.

Raet strekker seg helt fra Drammen og ut til Jomfruland. Gravhaugene på Borre og andre funn viser at dette området har vært i bruk og bebodd i lange tider - noe som skyldes både nærheten til sjøen som ferdselsåre og lettdyrket jord. Rapporten ønsker å fokusere på at et levende jordbruk ikke bare har betydning som næring, matproduksjon og arbeidsplasser, men også for lokalmiljøet i form av åpne tilgjengelige rekreative arealer og for dyrelivet. Rapporten er ferdigstillet i samarbeid med Kristin Stenersen og Bjørge Madsen og med samtykke fra parter og naboer.

 

Sted

Øvre Åsgården

Byggherre

Kristin Stenersen og Bjørge Madsen

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Kjersti V. Håbjørg / Knut Hallgeir Wik / Daniel Ewald / Even

Status

Mulighetsstudie 2012