Tusenfryds nye attraksjon for 2016 er en 500m lang elv med et fall på 8 m fra start til slutt. Arbeidstittelen var Ormen Lange, men etter en navnekonkurranse ble navnet Ragnarok! Elva bukter seg i stryk og fossefall gjennom et bratt og utfordrende terreng som er typisk for tomta Tusenfryd ligger på. En stor del av jobben har vært å finne en god balanse mellom terrenginngrep og masseuttak for en konstruksjone som dette som helst skal føye seg inn i terrenget og framstå som et som er gjenbrukt til utvidelse av parkeringsplassen.
Gjennom omfattende studier i 3D og med visualiseringsteknikker i tidligfase, detaljfase og oppfølging har vi optimalisert plassering og beregnet uttak fra sprenging.


Prosjektet har gått svært hurtig fram og fra oppstart prosjektering til ferdigstillelse går det et knapt år. Tett samarbeid med oppdragsgiver, tekniske fag, designer av attraksjonen og med entreprenør har vært svært viktig gjennom hele prosessen.
Hovedpartene har vært Borobygg (RIB), Heggelund & Koxvoll (ARK), COWI (RIV), og HAFEMA (design). På landskap har vi samarbeidet med Sundt & Thomassen v/Trygve Sundt. Entreprenør har vært Leif Grimsrud AS

Sted

Tusenfryd, Ås kommune

Byggherre

Tusenfryd AS

Landskapsarkitekt Bar Bakke

bar bakke v/ Kjersti Vallevik Håbjørg / Knut Hallgeir Wik / Daniel Ewald / Emilie Dahl Gulberg / Even Reinsfelt Krogh / Robert Norris

Omfang/ kostnad

22 daa opparbeidet areal / 45 mill entreprisekostnad

Status

Åpnet sommer 2016