Hovedutfordringen med plassen foran Regjeringsbygg R6 i regjeringskvartalet, har vært å skape et pusterom i et tett bysentrum, samtidig som alle krav til sikkerhet og funksjonalitet opprettholdes.

R6 er i realiteten en sambygging av to eldre bygg  – Enkekassen (Keisersgt. 8) og gamle Bien Bank (Teatergata 9). Et tredje bygg ble lagt til som megler og for å forbinde de ulike etasjene med hverandre. Interiøret i  Enkekassen ble restauret og er i ettertid fredet.

Som følge av sammenbygningen ligger inngangen til R6 nedsenket i forhold til omkringliggende gater. Dette gav utfordringer med tanke på fasade, vinduer og tilgjengelighet. Plassen er etablert uten barrierer mot omkransende fortausareal.

Det er lagt heller av granitt mot bygg og på plassen, og brostein under sykkelstativene. Sittemøblene på plassen er holdt i tre og plassert i den mest solfylte delen av plassen.

Det grønne elementet på plassen er en rødeik (Quercus rubra). Treet er valgt fordi det blir stort (20-25 m), egner seg som solitærtre, har skulpturell greinsetting og lite fruktavfall. Det siste var helt imperativt da den kunstneriske utsmykningen ble lagt i gulvet rundt treet. Kunstneren Do Ho fra Korea har på vakkert og tankevekkende vis synliggjort hva som ligger i bunn av et demokrati og et regjeringskvartal.

Sted

Regjeringskvartalene i Oslo

Byggherre

Statsbygg, v/ Hege Gultvedt

Arkitekt

BA arkitekter v/ Knut Pedersen

Omfang/ kostnad

800 m2 / 6 mill kr

Status

Ferdigstilt våren 2012