Rødtvedt barnehage ligger i overgangen mellom rolig boligstrøk og luftige friluftsområder. Bygget ligger som en ryggrad mot nord og øst og byr på uteområder med spennende terreng som utgangspunkt for lek, fjell i dagen og gode solforhold. Kanter og terrasserte arealer støttes opp av sviller av Jarrah, som sørger for et robust og varig anlegg. Småbarnsavdelingen er opparbeidet på et samlet nivå som domineres av varierte soner med god sammenheng, og er på samme tid oversiktlig og fritt for barna som vil løpe omkring. De større barna har mulighet for å utfolde seg i det mer kuperte terrenget i vest der leken får større fysiske utfordringer

 

Sted

Rødtvet, Oslo

Byggherre

Omsorgsbygg, Oslo

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Kjersti V. Håbjørg, Daniel Ewald

Arkitekt

Common Ground

Omfang/ kostnad

500 000

Status

Under bygging