Et vanskelig utgangspunkt ­- med bratt terreng og trang adkomst - men resultatet ble oppløftende bedre enn fryktet.

Da bar bakke kom inn i prosjektet ble hovedutfordringene i Byggetrinn II å skape dybde i rommet mellom byggene og skråningen mot øst, markere gang- kontra kjøre-areal, definere hagene på terreng og lage gode forbindelser.

Minst like viktig var å forme terrenget i byggefasen.

  • Ved å gjøre en skrå skjæring ned mot vegen adkomstveien om til en tilnærmet vertikal skjæring, skapte vi mer romlighet og samtidig plass til avfallshåndteringen.
  • Ved hjelp av flinke anleggsgartnere klarte vi også å omdanne en barnefiendtlig skrent til en morsom og trygg akebakke vinterstid, eller innbydende bølgeplen om sommeren.

Under prosjektering av området har det vært fokus på å beholde så mye eksisterende vegetasjon og naturlig terreng som mulig. Dette for å sikre naturlig ferdsel i omkringliggende områder og samtidig bevare en tilnærmet åsprofil  mot Solhaugveien.

Prosjektet har som intensjon at all ny vegetasjonen ut mot skogsområdene skal ha et naturlikt preg. samtidig All vegetasjon tilfredsstiller kravene til dagens vegetasjonsbruk.

Det er etablert nærlekeplasser mellom byggene, 3 i alt. Hver nærlekeplass har et nedsenket sandbasseng, benker og enkle sandlekeelementer. 

 

Sted

Jongsåsen, Bærum

Byggherre

Solhaugen AS

Arkitekt

Arcasa arkitekter as

Status

Ferdig