Skansvegen gjennom Brumunddal har mye tungtrafikk. Ved utforming av gang- og sykkelvei er det lagt vekt på å utforme kryssløsninger og nye overganger på en sikker og god måte.

Gang- og sykkelveien følger Skansvegen. Av hensyn til terreng og nærhet/kryssing av Skansbekken er det foreslått anlagt murer langs store deler av strekningen. Dette begrenser inngrepet i den sårbare kantvegetasjonen langs bekken. GS-veien er prosjektert i 3D, noe som har gitt et godt grunnlag for alternative vurderinger med ulike skråningsutslag og fallforhold.

Forprosjektet er utredet i som et ledd i privat reguleringsplan for Detaljregulering Jemtland-Ånnerud, Vestre del. Forprosjektet omhandler et forslag til ny gang- og sykkelveg langs Skansvegen (Fv90) på en ca 550 m lang strekning mellom kryssene Skansvegen / Fremstadvegen i nord og Skansvegen / Fagerlundvegen i sør.

 

Sted

Fv90 – Skansvegen, Brumunddal, Ringsaker kommune

Byggherre

Asko Hedmark v/Terje Flaatrud

Arkitekt

Aursand & Spangen arkitekter v/Gunn Leersven

Omfang/ kostnad

550 m gang- og sykkelvei / 5.5 mill

Status

Forprosjekt vår 2012. Grunnlag/illustrasjon til reguleringsplan