Prosjekter / Skole og barnehage / Ski VGS

Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten

Ski VGS

Paddeflatt og solrikt

Sviller, benker og plassbygde sitteplasser er hovedingrediensene for det flate uteområdet rundt det nye påbygget på Ski vgs.

Arealet på 1,7 dekar ligger i dag som et lavpunkt for omkringliggende terreng. Skolegården helt fra skogsområdet i sør heller ned mot dette området. Arealet har en høydeforskjell internt på opp mot 1 m. Utearealene ligger som en universelt utformet rampe inn mot to direkteutganger fra kantine. Langs alle sider som har fall inn mot bygg etableres det en ristoverdekket area for transport av overvann til fordrøyningsmagasin.

Benker av trevirke bygges som brede tosidige sitteflater. Et enkelt trappeamfi etableres ut mot vest. Det plassbygges sittekanter og brede sitteflater av jarrah-sviller.

Arealet har en trerekke langs gjerde av lønn samt to solitære bjørketrær, som skal beholdes. Byggeprosessen vil avgjøre om det er mulig å beholde eksisterende trær som foreslått.

Det etableres kantstein av granitt langs veiareal. Rampe mot kantineutganger er planlagt som plasstøpt, kostet betong. Av økonomiske grunne rer resten planlagt i asfalt, kantet med storgatestein. I overgang mot veiareal i sør etableres et felt av brostein som også fungerer for bortledning av overvann fra tilgrensende, høyereliggende arealer i sør.

Sted

Skiveien 39 i Oppegård kommune

Byggherre

Akershus Fylkeskommune

Arkitekt

BA arkitekter as

Status

Rammesøkt