Estetiske aspekter, landskapstilpasning og frisikt, samt hensyn til sikkerhet og universell utforming, har vært avgjørende ved utforming av ny adkomstvei til Skiveien 39.

Den nye adkomstveien går langs en svært bratt skråning. Den skjærer seg delvis inn i eksisterende skråning på innsiden og blir liggende på en støttemur på utsiden.

Veien er prosjektert ut fra byggherrens ønske om bedret adkomst til boligen. 

Ansvarlig søker bar bakke
 

 

Sted

Skiveien 39 i Oppegård kommune

Byggherre

Edvard Risnes

Status

Under bygging