Prosjekter / Bolig og hage / Skøyenhagen

sitteplass
gangen med sykkelparkering
nedsenket avfall
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
geotekniske løsninger
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten

Skøyenhagen

Elvesus og smittende frodighet

Den 15 daa store busstomta på Skøyen ble i 2008 konvertert til boliger, hvor bar bakke tegnet uteområdene. Naboskapet med Hoffselva gir Skøyenhagen spesielle og spennende kvaliteter.

Hovedingrediensene i uteanlegget er brede grønne vegetasjonskiler mellom byggene, et stramt og effektivt gangveinett og en kraftig trevegetasjon langs elva.

Bebyggelsen er strukturert rundt en sentral innfartsvei. Langs hver inngangssituasjon trekkes vegetasjonen ut og slører gjennomsynet. Alle leilighetene i første etasje har egen hage og de uregelmessige terrassene og beplantning gir bevegelse og spenning til de grønne mellomrommene mellom byggene.

Gangveien langs elva er knyttet sammen med gangbroer til eksisterende gangforbindelser på den andre bredden og fortausarealene ved Nedre Skøyen vei. Høydeforskjellen mellom de to breddene gir en følelse av å bevege seg i trekronene ved kryssing av elva.

Hoffselva med sin frodige vegetasjon og sitt naturlige meandrerende uttrykk er beholdt. Tilsig til elva er i hovedsak overflatevann og vannføringen varierer derfor sterkt. De kunstige forsterkningene langs elva er renovert og det er knyttet horisontale, hengende flater i tre (brygge) og tretrapper på disse. Bearbeidelsen av disse punktene langs elva gir muligheter for opphold og spennende opplevelser av elva og elvemiljøet.

Ansvarlig Landskapsarkitekt

Sted

Skøyen, Oslo

Byggherre

StorOslo Prosjekt AS

Omfang/ kostnad

7.000.000 eks mva

Status

Ferdigstilt i 2008