Sansehager kan gi opplevelse av gjenkjenning, mestring og trygghet – og gi et bedre selvbilde, spesielt for demente. I vår mulighetsstudie for Solgården har vi derfor naturlig nok valgt elementer som stimulerer sansene, med både lukt, farge og aktivitet.

Vi har utarbeidet to forslag, et maks- og et minimumsalternativ, som gir beboerne gode felles oppholdsområder, men også mulighet til å være ute i hagen mer privat i skjul av busker og hekker, Begge forslagene har plasser for møtet mellom beboerne og besøkende. Barndomsminnene for dagens eldre fra Asker inneholder gjerne bær- og frukt-vekster,  som eple, bringebær og jordbær.

Farge og lukt gjenskaper vi med roser, syrin, stauder, krydderurter og sommerfuglbusker.

Det er kommunestyret i Asker som har bedt rådmannen om å utrede kostnadene ved å etablere og holde i drift sansehagen ved Solgården bo -og behandlingshjem. Det er lite midler til drift - det blir derfor sett på muligheter for samarbeid med frivillige organisasjoner, f.eks. Lions, Rotary, NAKUHEL og Jansløkka skole. 

Sted

Jansløkka, Asker

Byggherre

Asker kommune

Status

Mulighetsstudie