På innsiden av Høvikodden ligger idylliske Solvikbukta der Solvik båtforening ønsker å utvide båthavna for å tilby trygge og lett tilgjengelige båtplasser for de store småbåtene.

For å selge ideen om ny brygge og båtplasser fikk bar bakke oppdrag med å visualisere prosjektet som illustrasjon for salgsprospektet.

Brygga innerst i vika skal ligge en god del høyere enn dagens terreng. Brygga skal bygges som en lang 120m lang trebrygge med trapper ned til en langsgående flytebrygge med tverrliggere og vannposter. Den nye brygga er for båter på 48-55 fot og gir plass til 20 båter. Terrenget innenfor brygga fylles opp og gir plass for parkering og båtopplag som før. Dersom det tillates vil fyllmassene tas fra mudring i bunnen av småbåthavna. Den eksisterende kyststien som kommer langs våtmarksområdet innerst i Solvikbukta og krysser over bekken i nord og kobler seg til en ny sti tvers gjennom småbåthavna. Den følger bakkanten av den nye brygga og fortsetter utover mot friområdene på Høvikodden i sør.

bar bakke modellerte brygga i en 3D-modell og brukte den som grunnlag for visualiseringer i fugleperspektiv

PS. Prosjektet er våren 2014 ført videre til søknad om mindre endring av reguleringsplan på oppdrag fra Bærum kommune, Prosjektenheten

Sted

Solvik båtforening, Bærum

Byggherre

Solvik båtforening v/ Einar Olav Hauge

Status

Salgsprospekt høst 2013