Prosjekter / Bolig og hage / Sørenga byggetrinn 4

Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Tove Lauluten
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Tove Lauluten
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg
Foto: Tove Lauluten

Sørenga byggetrinn 4

Høyt og lavt ut mot fjorden

Boligprosjektet Sørenga D1b-5 har fått en frodig takterrasse med et vell av farger, og et grønnkledd gårdsrom med bølgende plen som knytter an mot fjorden gjennom en karakteristisk L-formet spalte.

Sørenga D1b-5 er fjerde byggetrinn på Sørengautstikkeren. Gårdsrommet er 1600 m², og takterrassen i 5. etasje 1400 m², med god utsikt til sol, fjord og by. Noe mer å ønske seg på en fin dag? Boligprosjektene på Sørengautstikkeren inngår i Fjordbyen i Oslo, og hele området ventes å stå ferdig i 2019.

Arkitektene la vekt på en volumdisponering der flest mulig leiligheter ligger mot sjøen. Byggene er derfor høyest i øst og lavest i vest. For å sikre gårdsrommet kontakt med fjorden ble det åpnet, som nevnt over, en L-formet spalte i hele kvartalets lengde mot sørøst. Spalten er to etasjer høy, ca 35 meter bred og den mest slående koblingen mellom kvartalet og omgivelsene.

Gårdsrommet er dominert av en grønn plen som bølger ned mot fjorden. Under bygget glir det grønne over i et mer stilisert trelandskap som forbinder gårdsrommet med kaipromenaden.

Følelsen av frodighet forsterkes gjennom slyngplanter (blåregn) på wire på de innvendige gavlveggene mot nordøst og sørvest. For å ytterligere forsterke det grønne i gårdsrommet står en knallrød pergola med klatreplanter som grønn ramme rundt sykkelparkering.

Det samme frodigheten finnes på takterrassen i 5 etg. De 1400 m² er delt opp i private takhager og et større fellesområde. De enkelte terrassefeltene er adskilt av plantekasser av tre. Kassene skal tilplantes med stauder. Større, blomstrende busker plantes ut mot midtgangen for å gi en skjerming av privatarealene samt skape en fin vandring mellom takhagene.

Sted

Sørengautstikkeren i Oslo

Byggherre

Sørenga utvikling v/ Gry Kleven

Arkitekt

LPO arkitekter v/ Beate Bruun, Siri Lundestad

Omfang/ kostnad

3000 m²/ 3 mill kr

Status

Ferdigstilt 2012