Om tjue år skal gruvedriften i Sydvaranger opphøre, fram til da vil materialene fra driften tilbakeføres til landskapet og danne fem gråbergstipper. Det er beregnet et totalt uttak i løpet av langtidsperioden på om lag 163mm3. Gråbergstippene skal smelte inn i stedsegen natur og bli en del av det naturlige landskapet, noen steder bygges det på eksisterende deponier mens andre steder opprettes det nye. Vår oppgave var å visualisere disse endringene og hvordan de vil oppleves fra ulike ståsteder i regionen

 

Sted

Sydvaranger

Byggherre

Sydvaranger drift

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Knut Hallgeir Wik, Daniel Ewald

Status

Innlevert 2018